Nuolatinės buveinės statusas

Vienas svarbiausių užsienio įmonės aspektų vykdant veiklą Švedijoje yra nuolatinės buveinės statusas. Kuo nuolatinės buveinės statusas svarbus Švedijai? Šis statusas įpareigoja užsienio įmonę mokėti pelno mokestį Švedijoje, kuris sudaro 21,4% pelno (Lietuvoje šis mokestis sudaro 15% pelno).

Švedijos įstatymai, liečiantys nuolatinės buveinės statusą, yra keblūs ir sudėtingi. Juose apstu išimčių ir įvairių sąlygų. Patys švedai tą pripažįsta. Dalis šių įstatymų parengti pagal ES reikalavimus, kita dalis rengta pačios Švedijos.

Priskiriant nuolatinę buveinę vertinama bendra veiklos sistema ir laikotarpiai. Tačiau pagrindiniai ir dažniausiai taikomi kriterijai priskiriant nuolatinę buveinę užsienio įmonei yra šie:

  • Direktorius yra asmenišai registruotas Švedijoje (turi švedišką asmens kodą).
  • Projektas trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.
  • Dirbama tik su vienu užsakovu (gali būti trumpalaikiai projektai).
  • Turima sava būstinė: biuras, sandėlis, garažas ar pan.
  • Projektų vadovas gyvena Švedijoje

Consultė Baltic AB savo klientams pataria iš anksto įvertinti būsimą savo veiklos modelį ir sau atsakyti į nuolaitinės buveinės klausimą. Taip pat perspėja, jog sąmoningai vengti didesnio pelno mokesčio bei vis dar tikėtis ilgalaikių projektų Švedijoje – nepasiteisinusi strategija.

Paskutiniu laiku pastebima Švedijos mokesčių inspekcijos sustiprėjusi užsienio įmonių patikra. Tol, kol nuolatinės buveinės statusas yra toks neapčiuopiamas ir sprendžiamas kiekvienu atveju atskirai, Consultės komanda ragina rinktis aiškumą ir turint ilgalaikius projektus dirbti ramiai, nei nuolat laukiant Skatteverket sprendimo patikrinus dviejų ar trijų paskutinių metų apskaitą. Tokiais atvejais būna ypač sunku sumokėti lyg iš dangaus nukritusią skolą, mat gauti pinigai seniai pasimiršo. Lietuvos Sodra grąžina sumokėtus socialinius mokesčius už žmones, kurių GPM turėjo būti mokamas Švedijoje, tačiau susigrąžinti deklaruotą ir jau Lietuvoje sumokėtą pelno mokestį, todėl, kad Skatteverket pareikalavo jį sumokėti Švedijoje, yra kone neįmanoma.  

        Lietuviškoms įmonėms, kurios siekia ilgalaikio verslo Švedijoje, Consultė komanda pataria kasmet įvertinti veiklos mastą Švedijoje ir nustatyti mokestinės prievolės šalį. 

Scroll to Top