Vaida Strazda   2019-10-08

Dažnai Consultės komanda girdi pareiškimus “mes visus mokesčius mokame Lietuvoje”. Bet ar tai teisinga? Neišmanant šalies reikalavimų ir subtilybių, verslininkams iškyla ne vienas klausimas, o dar sunkiau, kai vietinė mokesčių inspekcija atsuka laiką atgal ir praneša, jog jau esi skolingas šiai “laikino darbo” šaliai. 

 

Nuolatinės buveinės statusas

 

Vienas iš svarbių užsienio įmonės aspektų vykdant veiklą Švedijoje – nuolatinės buveinės statusas. Nuolatinė buveinė įpareigoja užsienio įmonę pelno mokesčiui Švedijoje, kas yra 21,4%.  Taip, kaip dirba dauguma lietuviškų įmonių Švedijoje, iš tikrųjų yra laikino darbo modelio, be mokestinės prievolės Švedijoje, naivus piktnaudžiavimas. 

 

Švedijos įstatymai šiuo klausimu yra labai keblūs ir sudėtingi. Čia apstu išimčių ir sąlygų. Tą pripažįsta ir patys švedai. Dalis įstatymų parengti pagal ES reikalavimus, kita dalis – pačios Švedijos. 

 

Vertinama bendra veiklos sistema ir laikotarpiai, tačiau pagrindiniai ir dažniausiai taikomi kriterijai priskiriant nuolatinę buveinę užsienio įmonei yra šie:

 

  • Direktorius asmeniškai yra registruotas Švedijoje (turi švedišką asmens kodą),
  • Projektas trunka ilgiau kaip 6 mėnesius,
  • Dirbama tik su vienu užsakovu (gali būti trumpalaikiai projektai),
  • Sava būstinė: biuras, sandelis, garažas ar pan.
  • Projektų vadovas gyvena Švedijoje.

 

Neregistravus nuolatinės buveinės, yra rizika, jog mokesčių inspekcija patikrins kelis paskutinius metus ir privalomų Švedijai mokesčių suma bus didžiulė – tokių atvejų mūsų klientų tarpe pasitaiko vis dažniau. Mokesčių inspekcija to netraktuoja kaip nusikaltimo, tiesiog kaip faktą, jog esate skolingas ir laiko sumokėti (nepriklausomai nuo sumos) paprastai neduoda daug. Norint išvengti didelių administracinių darbų perskaičiuojant ir prašant grąžinti įmokas Lietuvoje tam, kad jos turėjo būti mokamos Švedijoje, vertėtų įvertinti savo veiklos modelį ir nuo pat pradžių deklaruoti teisingoje šalyje.