Vaida Strazda     2020-01-23

Statybų ar renovacijos projektai privatiems klientams paprastai būna didelės gyvenimo investicijos, savaime suprantama, kad tada jie nori jaustis saugiai su įmone, kuri naudos šias investicijas įgyvendindama jų svajonių projektą.

Siųsdami ar vykdami pristatyti savo kainos pasiūlymą klientui, turėkite pasiruošę įmonės segtuvą, kuriame klientas galėtų pamatyti F-skattsedel, veiklos registraciją Švedijos mokesčių inspekcijoje, kompetencijos ir darbų saugos pažymėjimus, įgyvendintus projektus. Žiūrėkite iš taško, lyg “klientas nieko nesuprastų apie statybas ar renovacijas”, nepasibodėkite papasakoti apie įstaigų reikalavimus, nekalbėkite vien statybos sferos terminais – aiškinkite juos paprastesniais žodžiais. Leiskite kalbėti klientui, galbūt jis/ji gali parodyti norimo statinio nuotrauką? Tai padidins Jūsų galimybes gauti projektą.

Kai Jūs siunčiate pasiūlymą klientui, esate juridiškai įsipareigojęs iki ten nurodytos jo galiojimo datos. Kai klientas patvirtina pasiūlymą (žodžiu arba raštu) – Jūs sudarėte sutartį. Vartotojų teisių gynimo įstatymas (toliau VT) galioja tada, kai įmonė atlieka paslaugas privačiam asmeniui. Įstatymas galioja visada, jeigu nėra kito susitarimo tarp įmonės ir privataus kliento.

    Raštiškos sutarties privalumai

Žiūrint iš teisinės pusės, žodinė sutartis galioja lygiai taip pat, kaip ir raštiška. Sunkumai atsiranda ginčo atveju, tada lieka žodis prieš žodį. Vartotojų teisių gynimo įstatymas įvynioja privatų klientą į vatą ir visaip kaip stengiasi ji apsaugoti. Tokiu atveju Jums, kaip įmonės vadovui, yra sudėtinga apginti savo tiesas ir interesus.

Hantverkarformuläret-17 (ankstesnė forma Hantverkarformuläret-14) yra sutarties forma remonto ar renovacijos darbams, kuri pritaikyta būtent įmonei ir privačiam klientui, kas yra abipusis draudimas. Pateikdamas sutarties formą savo klientui, sudarysite tikro profesionalo įspūdį ne tik darbų atlikime, bet ir dokumentacijos išmanyme.

Entreprenadkontrakt ABS18 (ankstesnė forma ABS09) sutarties forma privačių namų statybai, kai rangovas yra įmonė, o užsakovas privatus klientas.

Keitimo ir papildomi darbai švediškai vadinama ÄTA-arbete yra atskita sutarties forma. Ši forma naudojama kaip priedas prie Hantverkarformuläret-17 arba Entreprenadskontrakt ABS18. Svarbu žinoti, jog visi papildomi ir pakeitimų darbai turi būti užsakomi arba patvirtinami raštu, kitu atveju užsakovas turi teisę už juos nemokėti. Kaip užsakymo patvirtinimas tinka bet koks raštas, pvz.el.laiškas, sms, chat ar ranka rašytas raštelis.

Tiesiogiai su Jūsų kontrakto darbais susiję papildomi darbai yra Jūsų teisė ir pareiga juos atlikti. T.y. užsakovas negali savavališkai samdyti kitos įmonės šiems darbams atlikti jeigu Jūs su tuo nesutinkate.

Toliau pateikta įstatymo santrauka, kurią reikia žinoti statybos įmonėms, dirbančioms su privačiais klientais:

Kada galioja VT įstatymai?

* darbas, atliktas privataus asmens teritorijoje (ant žemės ar vandenyje), nekilnojamame turte (pvz., namo renovavimas, dažymas);

* daiktų taisymas (pvz., durų, kėdžių taisymas).

Kokius reikalavimus gali kelti klientas paslaugų įmonei?

* atlikti paslaugas techniškai teisingai, profesionaliai;

* vadovautis kliento interesu;

* parūpinti medžiagas, kurios būtinos darbų atlikimui, jeigu nesate sutarę kitaip;

* informuoti klientą apie galimus ÄTA-darbus (papildomi ar pakeitimų darbai);

* informuoti klientą apie netinkamą jo sprendimą ar pageidavimus statybos/renovacijos projektuose.

Jeigu Jūs matote kliento nenaudą iš ilgalaikės perspektyvos, arba galimus kitus nuostolius pagal VT įstatymą, Jūs turite apie tai pranešti. Pvz. klientas nori ant sklype esančio kalniuko pasidaryti baseiną su terasa. Jūsų patyrusi akis čia įžvelgia didelę riziką iš ilgalaikės perspektyvos – taip drąstiškai sujudintas kalniukas su laiku slinks ir iškraipys konstrukciją. Pagal įstatymą, jūs turite kliento interesą vertinti aukščiau nei savo pelno siekį ir informuoti jį apie tai. Jei klientas vis tiek nori atlikti tuos darbus, paprašykite raštiško dokumento. Neturint raštiško patvirtinimo, VT gina privatų asmenį ir Jūs galite netekti teisės gauti savo darbų apmokėjimą.

Kiti VT įstatymo punktai:

 Skundai, brokas

Darbai turi būti atlikti techniškai teisingai.

Jeigu privatus klientas mano, jog paslaugos atliktos nekokybiškai, jis ar ji turi pranešti apie broką. Pranešimas gali būti raštiškas arba pasakytas žodžiu, tačiau tai turi būti padaryta “tinkamu laiku”, po darbų pabaigos. Kalbant apie statybų ar namų aplinkos darbus (plytelių klojimą, terasų, tvorų statymą), laikotarpis, kada klientas gali pranešti apie broką, yra 10 metų po darbų baigimo.

Jeigu paslaugos atliktos nekokybiškai:

* klientas turi teisę sulaikyti mokėjimą kaip apsidraudimą sau, kol darbai bus pataisyti;

* klientas turi teisę reikalauti pataisyti darbus be papildomo užmokesčio;

* klientas turi teisę nesumokėti už dalį darbų, kurie jo/jos netenkina.

Kokią kainą turi mokėti klientas?

* Jeigu pateikėte apytikslę darbų kainą, tikroji faktūra gali būti didesnė iki 15%, tai pagal VT įstatymą yra pagrindžiama. (Be ÄTA darbų);

* jeigu pasiūlyme pateikėte tikslią, vieną kainą (fastpris), faktūroje ji turi buti tokia pati. (Be ÄTA darbų);

ÄTA -darbai    

ÄTA- papildomi ir pakeitimų darbai, jie gali išauginti faktūros sumą. Svarbu yra sutarti, kokie ÄTA darbai turi būti daromi ir kaip juos skaičiuosite. Būtinas yra kliento raštiškas sutikimas ÄTA darbams, kitu atveju bus sunku išsireikalauti užmokesčio už juos;

    Teismuose apstu bylų, kuriose įmonės bylinėjasi su privačiais klientais dėl ÄTA darbų, o sumos skaičiuojamos šimtais tūkstančių kronų. Dažniausia klaida – komunikacija! Statybos rangovai ir privatūs asmenys dažnai kalba „skirtingomis kalbomis“ apie tuos pačius dalykus. Tad saikingiau demonstruokite savo sferos terminų išmanymą privačiam klientam ir tardamiesi dėl ÄTA darbų, pasistenkite kalbėti kuo aiškiau ir suprantamesniais žodžiais.Tik kliento raštu patvirtintas užsakymas ÄTA darbams suteikia Jums teisę pateikti už juos faktūrą.

* Klientas turi teisę gauti smulkiai specifikuotą faktūrą.

Užsakymo atšaukimas

Jeigu privatus klientas užsako Jūsų paslaugas ir užsakymą vėliau atšaukia, Jums nespėjus atlikti visų užsakytų darbų, Jūs turite teisę į atliktų darbų apmokėjimą. Jeigu Jūs įrodysite, jog savo įmonės veiklą planavote pagal šio kliento užsakymą ir todėl atsisakėte kitų darbų, klientui gali tekti sumokėti ir už Jūsų prarastas pajamas iš atsisakyto projekto. Tokia yra įstatymo teorija, praktikoje tai labai reta.

Jeigu klientas vėluoja sumokėti

Jeigu klientas vėluoja apmokėti faktūrą, Jūs turite teisę sustabdyti darbus iki kol apmokėjimas bus padarytas. Jūs taip pat turite teisę į nuostolių padengimą. Jeigu Jūs stabdote pradėtus darbus dėl kliento nemokumo, Jūs privalote darbo vietą palikti saugią, be rizikos susižeisti.

Draudimai

Jeigu naudojate anksčiau nurodytas sutarties formas, ką juristai kartu su VT ir pataria daryti, įsipareigojate turėti galiojantį darbų atsakomybės draudimą. Pateikite draudimo poliso kopiją savo klientui, taip jis/ji jausis saugiau.

Garantijos

Nėra jokio įstatyminio reikalavimo suteikti garantiją privačiam klientui. Garantija suteikite tik savo nuožiūra ir tik jeigu esate visiškai užtikrintas atliktų darbų ilgalaikiškumu. VT numatyta kliento teisė į skundus ir pranešimus apie darbo broką Jums, kaip rangovui, suteikia galimybę gilintis ir ginčytis. Lengvabūdiškas garantijos suteikimas Jus įpareigotų nemokamai taisyti brokus. Skirtumas tarp garantijos ir teisės skųstis yra klausimas: “kas įrodinėja?” Garantija – Jūs kaip rangovas įrodinėjate, kodėl tai nėra Jūsų darbų klaidos ir kaštai. Kliento teisė skųstis – jis/ji įrodinėja, kodėl tai yra Jūsų darbų klaidos ir Jūs turite jas pataisyti savais kaštais.

Nelegalus darbas

Jeigu privatus klientas Jums pasiūlo juodus pinigus – atsisakykite to. Juodas darbas Jums neduoda jokių pliusų. Tai labai rizikingas žingsnis, iki pirmos nelaimės, susižalojimo statybvietėje arba iki pirmo Jūsų ginčo. Privatus klientas lieka su tomis pačiomis savo teisėmis VT, o Jus gali dar ir nubausti mokesčių inspekcija (Skatteverket), darbo inspekcija (Arbetsmiljöverket), draudimas greičiausiai taip pat nenorės dengti galimų nuostolių.

Dirbant su privačiais klientais, derėtų prisiminti kelis pagrindinius punktus:

* informuoti klientą, kas ar kokie darbuotojai atliks darbus;

* nuolat informuoti klientą apie atliktus, atliekamus darbus ir projekto biudžetą;

*  rangovas yra atsakingas už darbo aplinką (praktikoje ir dokumentuose);

* privačių namų statybose (småhusentreprenad) yra draudžiama prašyti avansinio užmokesčio. Kitų statybos projektų sutartyse turėtų būti sutarta dėl būtino avansinio užmokesčio, nurodant priežastis, pvz., perkamoms statybinėms medžiagoms.

Punktai, kuriuos turite suderinti kartu su privačiu klientu:

* smulkiai ir aiškiai aptarkite, kokie darbai įeina į Jūsų planuojamą kontraktą (galima surašyti ir kokie neįeina – taip išvengsite ginčų);

* pasirašykite raštišką sutartį! Privačių namų statyboms (småhusentreprenad) naudokite ABS 18 formą, renovacijų ar remonto darbams naudokite Hantverkareformuläret -17 formą.

Svarbūs punktai sutartyse:

a) darbų specifikacija;

b) kaina arba kainos skaičiavimo būdas;

c) apmokėjimo laikas, planas;

d) darbų pradžia ir pabaiga;

e) ÄTA darbų (papildomų ir keitimo darbų) užsakymo būdas;

f) baigiamoji statinio patikra;

g) rangos draudimai.

 

Consultė savo klientams siūlo minėtų sutarčių vertimus į lietuvių kalbą, bei mokymus, kaip jas naudoti teisingai.