[:lt]Lina Mandrijauskienė      2018-06-05

Švedijos spaudoje apstu antraščių apie mažų statybinių įmonių patiriamus nuostolius privačiame sektoriuje. Dažniausiai taip atsitinka tuomet, kai mokesčių inspekcija (Skatteverket) atmeta mokesčių lengvatos prašymus (ROT –avdrag, valstybinė kompensacija) už klientui atliktus darbus.

ROT kompensacija atrodytų kaip lengvi valstybės pinigai statybinėms įmonėms privačiame sektoriuje, tačiau taip galvoti nereikėtų. Mokesčių inspekcija gali iš karto išmokėti kompensaciją, tačiau nuodugnesnę patikrą padaryti praėjus net keliems metams ir pareikalauti grąžinti pinigus.

Santechnikos įmonė Malmės mieste įprasta savo tvarka atliko darbus ir pateikė mokesčių inspekcijai prašymą atgauti klientui kompensuojamą sumą. Prašymas buvo atmestas. Taip atsitikti gali dėl to, kad privatus klientas jau išnaudojęs savo metinį kompensacijos limitą arba iš viso neturi teisės į šią kompensaciją. Įmonės vadovas to neišsigando ir jokio pavojaus nenujautė: faktūroje įrašyta, kad prašymo atmetimo atveju  visa suma turi būti padengta kliento. Tačiau numatyta ir aiški tvarka staiga tapo sudėtingu ginču: klientas atsisakė mokėti ir užsimojo įrodyti savo tiesą teisme. Teismą klientas laimėjo, grindžiant tuo, jog rangovas nepakankamai specifikavo faktūrą ir per vėlai išsiuntė prašymą mokesčių inspekcijai, mat kompensacija “pririšta” prie kalendorinių metų. Po tokio sprendimo įmonė ne tik patyrė nuostolį už neapmokėtą darbą, bet taip pat turėjo padengti ir teismo išlaidas.

Neseniai ant Consultés darbo stalo nusėdo byla, su 6 metų senumo įvykiais ir neteisingai išmokėtais ROT pinigais. Kuriozas tas, kad net tos statybinės įmonės nebeliko ir skolingu valstybei tapo buvęs įmonės vadovas asmeniškai. Atrasti arba atkurti faktūras – sunku, bet vis dar įmanoma. Atradus jas, reikėtų kreiptis į klientą ir priminti jam, kokie darbai buvo atlikti ir, kad jis, vis dėl to, neturėjo teisės į ROT – taip, labai vėlyvos patikros metu, nustatė mokesčių inspekcija. Nereikia daug spėlioti, ką atsakė klientas. Vartotojų teisių gynimo tarnyba stovi jo pusėje – klaida, padaryta statybinės įmonės, ne mokesčių inspekcijos.

Švedijoje sutartys gali būti sudaromos  žodžiu arba raštu. Žodiniai susitarimai galioja visose srityse išskyrus šeimos ryšių ir nekilnojamo turto nuosavybės įteisinime. Pagalvokite apie tai – kuo “lengvesnis“ Jūsų parašas ( pvz. jei tai žodinė sutartis),  tuo sunkiau įrodyti, ką sutarėte. Tokiu atveju gali gelbėti bet kokio tipo susirašinėjimai: elektroninis laiškas, tekstinis pranešimas, ranka parašytas raštas. Visa turima informacija Jums pravers kilus ginčams su privačiu klientu, kurį visada gina vartotojų teisių tarnyba, o įmonės vadovą – mokamas advokatas (gerai, jei yra draudimas), kuris dažniausiai siūlo priimti kompromisą ir nesitikėti visos sumos.

Kad kuo mažiau įvyktų tokių nesusipratimų ir jūsų ROT prašymai būtų priimti, reikia atkreipti dėmesį į keletą punktų:

  1. Prieš pradedant darbus visada aptarkite su klientu veiksmus ir pasėkmes jei mokesčių inspekcija atmestų prašymą dėl ROT.
  2. Paprašykite užsakovo parodyti Jums pažymą, ar jis turi teisę į ROT ir ar neišnaudojo savo limito. Tai galima padaryti Skatteverket internetinėje svetainėje.
  3. Išsiaiškinkite, ar užsakovas yra objekto, kur bus atliekami darbai, savininkas.
  4. Pasitikrinkite, ar planuojami darbai įeina į ROT kompensacijų sąrašą.
  5. Jei pagal sutartį užsakovas atsakingas už medžiagų tiekimą, paprašykite kvitų kopijų. Tokiu būdu turėsite įrodymą mokesčių inspekcijai, kad neįtraukėte šių išlaidų į teikiamą ataskaitą gauti ROT kompensacijai.
  6. Specifikuokite faktūrą.
  7. Nepamirškite pateikti prašymų iki numatytos datos, t.y. ne vėliau kaip iki sausio 31 d. (jei tai savaitgalis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną) po atlikto užsakovo apmokėjimo.

ROT kompensacijų sistema  žavi ir vilioja privatų asmenį. Išnaudojus limitą, dažną aplanko mintis, jog jūsų darbo kaina yra per didelė. Klientui atsisakius apmokėti jūsų sąskaitą už darbą, negausite ir jūs savo dalies iš mokesčių inspekcijos. Nepamirškite, jog šiuo atveju klientą gina vartotojų teisių tarnyba ir tai jam nieko nekainuoja.

 [:]