Inga Jankevičienė    2020-04-28

Užsienio įmonių mokestinė prievolė Švedijoje priklauso nuo gan abstraktaus nuolatinės buveinės statuso aprašymo. Švedijos mokesčių inspekcija teigia sprendžianti kiekvienu atveju atskirai, priskirti užsienio įmonei nuolatinės buveinės statusą ar ne ir dažniausiai tai daro atgaline data. Įmonei tai reiškia susimokėti mokesčius Švedijoje už paskutinius kelis metus. Tokių laiškų iš mokesčių inspekcijos nelaukia niekas, o juos gavus išpila šltas prakaitas.

Nuolatinės buveinės apibrėžimas pateiktas Pelno mokesčio įstatyme (IL). Apibrėžimas iš esmės atitinka nuolatinės buveinės apibrėžimą, pateiktą OECD susitarime. Jei Švedija turi mokesčių susitarimą su šalimi, iš kurios įmonė yra kilusi, nuolatinė buveinė turi egzistuoti tiek pagal Pajamų mokesčio įstatymą, tiek pagal mokestinio susitarimo (OECD) taisykles, kad įmonė turėtų mokėti pajamų mokestį Švedijoje.

Pagal Pelno mokesčio įstatymą (IL), užsienio įmonės turi nuolatinę verslo vietą Švedijoje, jei jos visą ar dalį verslo vykdo čia. Paprastai veikla laikoma nuolatine, kai ji trunka šešis mėnesius. Daugelyje mokesčių sutarčių, kurias Švedija turi su kitomis šalimis, statybos, civilinės inžinerijos ir montavimo darbai laikomi nuolatiniais, kai jie trunka ilgiau nei dvylika mėnesių, su Lietuva – 6 mėnesiai.
Pagal bendrąją taisyklę (IL)– nuolatinė buveinė yra nuolatinė verslo vieta, iš kurios dalinai arba visiškai vykdomas verslas. Nurodomos 3 pagrindinės sąlygos, pagal kurias priskiriamas nuolatinės buveinės statusas:

• Tai turėtų būti fizinė vieta Švedijoje,
• Vieta turėtų būti nuolatinė (ilgiau kaip 6 mėnesiai),
• Verslas turi būti vykdomas iš tos vietos.

Vieta – tai gali būti pastatas ar kokia kita erdvė; net namo dalis, rašomasis stalas kitos įmonės patalpose arba nustatyta vieta aikštėje. Nesvarbu, ar vieta, kur vykdomas verslas priklauso įmonei ar nuomojama. Net neteisėtai naudojama vieta gali būti vieta verslui. Švedijos  mokesčių inspekcija teigia, kad pavyzdžiui, įdarbinto įmonės atstovo darbas namuose Švedijoje gali suteikti nuolatinės buveinės statusą užsienio įmonėms.

Pastovi vieta. Švedijos mokesčių inspekcijos teigimu, kasmet pasikartojanti veikla gali būti laikoma nuolatine, jei verslas Švedijoje vykdomas daugiau nei tris mėnesius per metus imant trijų metų periodą. Taigi verslas, trunkantis tris mėnesius per metus, tris metus iš eilės reiškia, kad yra nuolatinė buveinė Švedijoje. Tačiau jei verslas trunka 3,5 mėnesio tik dvejus metus, to nepakaks priskirti nuolatinę buveinę.

Verslas – trečioji nuolatinės buveinės atsiradimo sąlyga yra tai, kad užsienio bendrovės verslo operacijos turi būti vykdomos iš nuolatinės buveinės. Norint nustatyti, ar vykdomas verslas, reikia apibrėžti pagrindinę įmonės veiklą. Tai yra pagrindinis verslas, kuris visiškai ar iš dalies turėtų būti vykdomas iš nuolatinės vietos. Pagrindinis verslas turi būti esminis ir užimti reikšmingą įmonės verslo dalį.

Jei įmonės vadovybė yra nuolatiniai Švedijos gyventojai, jų Lietuvoje registruota įmonė automatiškai priskiriama prie nuolatinės buveinės statuso, tuo pat metu ir mokestinės prievolės Švedijoje. Tai gali būti generalinis direktorius ar projektų vadovai. Akcininkams šis kriterijus negalioja.

Kai užsienio įmonė Švedijoje vykdo statybos, montavimo ar instaliavimo darbus, taikomos specialios taisyklės. Mokesčių sutartyse paprastai numatytas terminas, kurį viršyjus, būtų priskiriama nuolatinė buveinė. Pagal OECD susitarimą, kad darbo aikštelė būtų nuolatinė, reikia, kad statybos, instaliavimo ir montavimo darbai arba sutartis paprastai turėtų trukti daugiau nei šešis mėnesius. Turtas, inventorius versle, yra įtrauktas į Švedijos nuolatinės buveinės apibrėžimą (2 skyriaus 29 skirsnio antros pastraipos aštuntoji įtrauka IL). Ši nuostata buvo įtraukta tam, kad Švedija turėtų teisę apmokestinti pajamas iš operacijų su žeme ir kita veikla, kai nekilnojamasis turtas yra apyvartos turtas, tačiau verslas vykdomas išvengiant nuolatinės buveinės statuso.

Kontrakto darbų laikas pradedamas skaičiuoti, kai statybų įmonė fiziškai įsikuria statybvietėje Švedijoje. Projektas laikomas baigtu, kai statybos įmonė palieka statybvietę. Visi pridėtiniai ir pakeitimų darbai yra įskaičiuojami į projekto laiką. Garantiniai darbai, atsirandę įmonei išvykus iš statybvietės, paprastai neįskaičiuojami į projekto laikotarpį nuolatinei buveinei nustatyti. Į projekto trukmę taip pat įtraukiamos laikinos pertraukos dėl oro sąlygų, medžiagų trūkumo, darbo problemų ir pan.

 

Mūsų konsultantai padės Jums suprasti Jūsų veiklos Švedijoje statusą bei teisingai administruoti mokesčius.