Vaida Strazda    2019-12-14

 

Iš Lietuvos į Švediją komandiruojami darbuotojai paprastai būna ramūs, jog visus jų mokesčius sutvarko darbdaviai. Tokia tvarka yra įprasta Lietuvoje, tačiau Švedijoje gyventojo pajamų mokestis (toliau GPM) yra darbuotojo, ne darbdavio atsakomybė. 

 

Pavasariais, su metinėmis deklaracijomis, Consultę užplūsta klausimai pasipiktinusių ar nustebusių darbuotojų, už ką jie turi susimokėti Švedijos mokesčių inspekcijai? Kiekvienas keiksnoja darbdavį, neva šis nemokėjo taip, kaip žadėjo. 

 

GPM – asmeninė darbuotojo mokestinė prievolė

 

Skirtumas nuo algos “ant popieriaus” (bruto) ir algos “į rankas” (neto) yra GPM mokestis arba Švedijoje vadinamas A-skatt, kas yra 30 procentų nuo bruto sumos. 

Tam, kad suprasti kurioje šalyje, Lietuvoje ar Švedijoje, turite jį mokėti, reikia žinoti, kokį mokestinį statusą turi jūsų darbdavys. 

 

Lietuviška įmonė, neturinti nuolatinės buveinės statuso Švedijoje ir siunčianti darbuotoją ilgesniam laikui kaip 183 dienoms per metus, darbuotojui turėtų išmokėti visą bruto algos sumą ir darbuotojas pats turėtų susimokėti GPM Švedijoje. Dirbantys tokiu modeliu paprastai būna šokiruoti gavę švediškas deklaracijas, nes dažnas neatskaito 30 procentų mokesčiams nuo į sąskaitą gautos algos.

 

Jeigu komandiruotės laikas trumpesnis nei 183 dienos per metus – GPM mokamas Lietuvoje, ten įprasta tvarka. 183 dienos skaičiuojamos kiekvienam asmeniui atskirai nuo pirmos darbo dienos Švedijoje, nesirišant prie kalendorinių metų. 

 

Lietuviška įmonė, Švedijoje turinti nuolatinės buveinės statusą, gali deklaruoti ir mokėti GPM mokestį už savo komandiruojamus darbuotojus, taip “išlaisvindama” savo žmones nuo savarankiškų deklaracijų ir įmokų Skatteverketui. 

 

Galima mokestinė lengvata SINK, tačiau ji yra trumpalaikė ir kiek apgaulinga, apie tai kitame straipsnyje.

Darbo jėgos nuomos įmonėms 183 dienų taisyklė netaikoma. 

 

Ar mokėti GPM nuo komandiruotpinigių??

 

Asmuo, kuris įpareigotas mokėti GPM Švedijoje, privalo kartą per metus deklaruoti visas savo pajamas, komandiruotpinigius, gautus iš Lietuvos – taip pat. Svarbu turėti aiškius algalapius, pagal kuriuos būtų galima sutikrinti ir teisingai deklaruoti. Algalapiuose turi būti matoma alga ir komandiruotpinigiai atskirai. Neišskiriant šių sumų GPM mokestis bus paskaičiuotas ir nuo komandiruotpinigių.

Kai kurios buhalterinės įmonės Švedijoje apskaito komandiruojamo darbuotojo algą kartu su komandiruotpinigiais kaip apmokestinamas pajamas ir 30 procentų mokesčiams nuskaitoma nuo bendros sumos. Tai niekaip nepaveikia darbdavio, jam nesudaro papildomų kaštų, tačiau stipriai paveikia darbuotoją – “į rankas” jis gauna mažiau. Taip apskaityti yra tik iš dalies teisinga ir be abejonės, paprasčiau buhalteriui, juk daugiau įmokėtų mokesčių yra geriau nei mažiau. 

 

Consultės klientai yra darbdaviai. Renkamės atsakingas įmones, su kuriomis norime dirbti, požiūris į savo darbuotojus yra vienas pagrindinių kriterijų. Nors klientai mums kartoja, jog nenori užkrauti papildomo vargo žmogui deklaruojant svetimoje šalyje, visgi švediškoje sistemoje kartais tai neišvengiama.

Komandiruojamiems darbuotojams Consultė pataria rinkti ir saugoti algalapius ir nedeklaruoti aklai, mokestinės lengvatos gali būti jūsų naudai.