Vaida Strazda    2021-08-23

Siekiant užtikrinti savo darbuotojų finansinį stabilumą, atsakingas darbdavys prisideda prie papildomo kaupimo senatvės pensijai. Visus komandiruojamus darbuotojus, pagal kolektyvinę sutartį, apima papildomas „Fora“ draudimas, kuris Jums suteikia teisę į papildomą pensiją, sukauptą dirbant Švedijoje ir kitas pinigines išmokas. Darbdavys, draudíantis savo žmones Fora draudime, kas mėnesį įmoka 5% nuo bruto atlyginimo į “darbuotojo” draudimo sąskaitą.  

Kaupiamasis pensijos draudimas

 •       Profesinė pensija skaičiuojama nuo 25 iki 65 metų,
 •       Išmokama nuo 65 metų,
 •       Galima prašyti, kad būtų išmokama nuo 55 metų, ar kad būtų išmokama tik dalis pensijos, jeigu dirbama ir toliau, sulaukus pensijinio amžiaus.

Pensijos dydis priklauso nuo:

 •       Kokio amžiaus žmogus pradėjo dirbti,
 •       Nuo kokio amžiaus pensija pradedama išmokėti,
 •       Buvo dirbta pilnu ar daliniu etato,
 •       Nuo atlyginimo dydžio.

Automatiškai pensija nebus išmokama, todėl artėjant pensijiniam laikotarpiui, būtina kreiptis į  „AMF Pensionsförsäkring“ su prašymu dėl pensijos išmokėjimo.

Grupės sveikatos draudimas

Sergant ilgesnį laiką, apdraustasis gali gauti papildomus ligonpinigius, kurie yra išmokami nuo 15-tos sirgimo dienos. Šie ligonpinigiai yra išmokami kartu su Švedijos socialinio draudimo kasos – Försäringskassan išmokamais pinigais.

Reikalavimai:

 • Norint gauti sveikatos draudimo kompensaciją, turi būti žmogus išdirbęs 90 dienų,
 • Apdraustasis turi būti registruotas Švedijos socialinio draudimo kasose – „Försäringskassan“.

Galimos kompensacijos:

 •       Ligonpinigiai,
 •       Reabilitacijos pinigai,
 •       Ligos kompensacija,
 •       Aktyvumo kompensacija.       

Draudimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe

Atsitikus nelaimingam atsitikimui/traumai darbe ar pakeliui į darbą – galima gauti kompensaciją iš „AFA“, net jei negaunamos jokios kompensacijos iš „Försäkringskassan.“

Galimos išmokos:

 •                   Kompensacija už prarastas pajamas,
 •                   Už nedarbingumą,
 •                   Už papildomas išlaidas,
 •                   Už patirtas fizines ir psichines kančias,
 •                   Atsitikus nelaimingam įvykiui.

Jei nusiskundimai dėl sveikatos nepraeina per 18 mėn, galima kreiptis dėl invalidumo ar dėl kompensacijos už randus.

Gyvybės draudimas

Mirus apdraustąjam išmokama:

 •   Vienkartinė išmoka artimiesiems priklauso nuo mirusiojo amžiaus, išdirbto laiko, vaikų amžius. Išmoka iki 285 600 Sek.
 •    Mėnesinės išmokos besimokantiems vaikams iki 21 metų,
 •    Išmokos laidojimo išlaidoms padengti iki 25 000 Sek                 

Tėvystės/motinystės išmokų priedas

Apdraustasis, kuris yra vaiko priežiūros atostogose ir gauna tėvystės/motinystės išmoką iš Försäkringskassan“, gali kreiptis dėl papildomų išmokų, vadinamų Tėvystės pašalpa FPT.  Jeigu dirba 12 – 24 mėnesių – turi teisę į 60 papildomai apmokamų dienų, jeigu dirba ilgiau kaip 24 mėnesius – turi teisę į 180 dienų.   Reikalavimai: būti registruotam Švedijos socialinio draudimo kasose – Försäkringskassan.

Draudimas netekus darbo

 Apdraustieji, kurie atleidžiami iš darbo dėl darbo trūkumo, gali gauti kompensaciją – išeitines išmokas. Taip pat atleistas asmuo gali gauti pereinamojo laikotarpio paramą.

Išmokos gali būti išmokamos kai:

 •         Asmuo yra dalinai ar visiškai atleistas iš nuolatinio darbo – nutraukus neterminuotą sutartį.
 •         Atleidimas įvyksta dėl įmonės uždarymo, bankroto ar reorganizavimo.

Išeitinės išmokos išmokamos kaip vienkartinė išmoka, pasibaigus įdarbinimo laikotarpiui. Pranešimas „AFA-i“ turi būti pateiktas per 2 metus nuo darbo sutarties nutraukimo. Šis draudimas įsigalioja, kai apdraustasis sulaukia 40 metų ir per 5 metų laikotarpį bent 50 mėn. yra dirbęs vienoje ar keliose įmonėse, turinčiose draudimo sutartį.

Reikalavimai:

 •             Tiek įmonė, tiek darbuotojas turi būti dirbęs Švedijoje ne mažiau 5 metų.
 •             Tai turi būti švediška įmonė ar filialas

Jums priklausančias FORA draudimo išmokas mielai paaiškins ir administruos Consultė ekonomi & juridik AB konsultantai.