Swobodny przepływ osób to jedna z podstawowych zasad Unii Europejskiej, dlatego też dyrektywa Unii dotycząca oddelegowania pracowników powoduje, że wielu pracodawców zadaje sobie pytanie: co dokładnie zmienia dyrektywa, która weszła w życie 1 lipca 2017 roku? W celu odpowiedzi na to pytanie należy się skupić nad tym jak bardzo te zmiany wpłyną na dalsze funkcjonowanie pracodawców, którzy są zainteresowani założeniem działalności gospodarczej. Jedną z najważniejszych kwestii jest to, że sama decyzja rządu o zmianie prawa o oddelegowaniu pracowników daje ogromną przewagę związkom zawodowym, które mogą podjąć działania mające na celu ukaranie tych pracodawców, którzy nie podpisali umowy ze związkami zawodowymi. Prawo o oddelegowaniu pracowników spotkało się z dużą krytyką i pojawiają się opinie, że będzie ono utrudniać dalszą działalność firmom zagranicznym, w przypadku, gdy związki zawodowe będą posiadały większą kontrolę i wpływ, co w praktyce oznacza, że mogą podejmować działania mające na celu ukaranie tych pracodawców, którzy nie stosują się do prawa o tzw. Układzie zbiorowym (kollektivavtal).

Oddelegowanie pracowników występuje często w różnych branżach i ma ogromne znaczenie zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Jakiekolwiek utrudnienia dotykające zarówno firmy i pracodawców, jak i pracowników oddelegowanych, mogą się przyczynić do większych kosztów oraz do tego, że niektóre inwestycje będą opóźnione lub niewykonane. Pracownicy oddelegowani mają ogromne znaczenie socjoekonomiczne nie tylko dla Szwecji, ale i dla całej Unii Europejskiej, zwłaszcza że oddelegowanie występuje często w branży budowlanej. Według danych Urzędu Środowiska Pracy (Arbetsmiljöverket) większość pracowników oddelegowanych znajduje zatrudnienie właśnie w branży budowlanej. Dlatego też te dane, które są publikowane już od 1 lipca 2013 roku i które pokazują ilość pracowników oddelegowanych z poszczególnych krajów, mają istotne znaczenie dla branży budowlanej. Według danych z 1 lipca 2018 roku, liczba zarejestrowanych pracowników oddelegowanych to 18 396, z czego ponad połowa była zatrudniona w branży budowlanej – 10479 osób. To więcej niż połowa wszystkich pracowników oddelegowanych i co ważniejsze 7895 osób to pracownicy Polscy, co daje im miejsce w czołówce, podczas gdy przykładowo pracownicy Litewscy znajdują się na miejscu 6 (723 pracowników).

Regulacje związane z oddelegowaniem pracowników są nie tylko ważne, ale też kompleksowe, z którymi pracodawcy powinni się zapoznać. Związek Szwedzkiego Przemysłu Budowlanego (Sveriges Byggindustrier) podkreśla, że bardzo ważne jest, aby ich firmy członkowskie nie stały się ofiarami nowego prawa. Z drugiej strony pracodawcy, którzy nie do końca mają kompletną wiedzę o podwykonawcach przy przygotowaniu projektów budowlanych, mogą zostać dotknięci w pewnym stopniu. Dlatego istotne jest, aby pracodawca wiedział o tym, że na żądanie związków zawodowych ma obowiązek, aby wyznaczyć przedstawiciela posiadającego uprawnienia do zawarcia umowy ze związkami zawodowymi. Pracownicy oddelegowani, którzy nie posiadają członkostwa w związkach zawodowych, powinni posiadać prawo do niektórych warunków wynikających członkostwa w związku, jeżeli oddelegowany pracodawca posiada szwedzka umowę ze związkami zawodowymi. Na stronie Urzędu Środowiska Pracy (Arbetsmiljöverket: www.av.se) jest więcej informacji o prawie pracowników oddelegowanych w wielu różnych językach, także po polsku.

Czym jest prawo pracowników oddelegowanych? Prawo to zawiera regulacje dotyczące działalności firm zagranicznych z innych krajów Unii, którzy wysyłają swoich pracowników do Szwecji na czas określony. Pracodawca, który oddelegowuje swoich pracowników w Szwecji, ma siedzibę w innym kraju i oferuje swoje usługi poza ich granicami. Oddelegowanie następuje gdy: – pracodawca posiada umowe pomiedzy odbiorca usługi w Szwecji – w koncernie lub – gdy pracodawca pośredniczy w tak zwanym leasingu pracowników lub gdy udostępnia i wysyła pracowników do firmy, która będzie odbiorcą usług Odkąd nowe prawo o delegowaniu pracowników weszło w życie 1 lipca 2017, liczba delegowanych pracowników w Szwecji waha się między 7613 do 18136 osób w miesiącu