[:lt]VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASŲ     prašymu dalinamės jų pranešimu spaudai

2018 m. birželio14 d.

Atėjus populiariausiam atostogų metui,įprastai daugybė užsienyje dirbančių Lietuvos piliečiųVilniaus teritorinės ligonių kasos teiraujasi, kodėlviešint gimtinėje jiems nėra teikiamos nemokamos medicinos paslaugos. Vis dėlto ne visada už kompensuojamas gydymo paslaugas viešnagės Lietuvoje metu reikia mokėti patiems.

 Visų Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių bei Šveicarijos gyventojai socialiniu ir sveikatos draudimu vienu metu gali būti apdrausti tik vienoje šalyje –toje, kurioje dirba ir moka mokesčius. Būtent ta šalis joje apdraustiems asmenims užtikrina kompensuojamas medicinos paslaugas. Tai galioja ir Lietuvoje – EEE erdvės šalyje: naudotis visomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, kurios apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, gali asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimuLietuvoje.

„Visgi svetur dirbantys Lietuvos piliečiai dažnai nežino, kad viešint gimtinėje nebūtina patiems mokėti už visas suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas – dalį jų išlaidų pagal savo įstatymus apmokata šalis, kurioje žmogus dirba ir moka mokesčius.Tačiau visada svarbu turėti reikiamus dokumentus ir kreiptis į gydymo įstaigą, pasirašiusią sutartį su teritorine ligonių kasa“, – teigia Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.

Būtinoji medicinos pagalba

Visose EEE šalyse ir Šveicarijoje legaliai dirbančių žmonių sveikatos draudimas suteikia jiems teisę lankantis bet kurioje iš jų gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugų tiek, kad netektų anksčiau nutraukti viešnagės.

„Lankant gimtinę Lietuvos piliečiams tereikia su savimi turėti jų draustumą patvirtinantį dokumentą –Europos sveikatos draudimo kortelę. Bet ši kortelė turi būti išduota šalyje, kurioje jie dirba ir moka mokesčius.Lietuvoje sunegalavus, gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa, tokios kortelės turėtojui nemokamai bus suteikta būtinoji medicinos pagalba– kaip ir Lietuvoje apdraustiems asmenims jų kelionių po kitas Europos šalis metu. Suteiktos būtinosios medicinos pagalbos išlaidas pagal savo įstatymus apmokės kortelę išdavusi šalis“, –sako L. Vitkauskienė.

Planinės operacijos ir specializuotas gydymas

Lietuvos piliečiai, dirbantys kitose EEE šalyse (tačiau ne Šveicarijoje), nuo 2013 metų turi teisę gauti ir kitas kompensuojamas medicinos paslaugas Lietuvoje, tokias kaip planinės operacijos, specializuotas gydymas, reabilitacijos paslaugos ir kt.Tai –vadinamosios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos.

Pasak Vilniaus TLK atstovės, už šias paslaugas, suteiktas Lietuvoje, pacientai pirma susimoka patys.Vėliau ta šalis, kurioje žmogus yra apdraustas socialiniu (sveikatos) draudimu, gydymo išlaidas kompensuoja pagal joje galiojančią tvarką. Europoje dirbantys Lietuvos piliečiai, nutarę pasinaudoti šia galimybe gimtinėje, pirmiausia turėtų pasidomėti, kuriossvetur suteiktos paslaugos,kaip ir kiek yra apmokamos jų darbo vietos šalyje, ar reikia išankstinio leidimo, siuntimo arba kitų dokumentų.

Dėl informacijos apie galiojančią tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų tvarką gyventojai turėtų kreiptis į Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinį kontaktų centrą šalyje, kurioje dirba.

Visos sveikatos priežiūros paslaugossu S1 pažyma

Neretai Lietuvos piliečių, dirbančių EEE šalyse bei Šveicarijoje ir ten mokančių mokesčius, gyvenamoji vieta yra deklaruota Lietuvoje. Tokie asmenys Lietuvoje gali gauti visas kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir apdraustieji Lietuvoje, tik gydymo išlaidas apmoka šalis, kurioje svetur dirbantis apdraustasis moka mokesčius.

Šiuo atveju apdraustasis iš šalies, kurioje dirba, sveikatos draudimo įstaigos turi pasiimti S1 formos pažymą ir ją užregistruoti teritorinėje ligonių kasoje pagal gyvenamąją vietą Lietuvoje. Registruojant pažymą, teritorinei ligonių kasai reikia pateikti S1 pažymos originalą dviem egzemplioriais ir asmens tapatybės dokumentą.

Dirbantiesiems ne EEE šalyse

Lietuvos piliečiai, kurie gyvena ir dirba ne EEE šalyse ar Šveicarijoje,norėdami, kad būtų apmokėtos Lietuvoje gautų medicinos paslaugų išlaidos, turi apsidrausti savo darbo šalies privačiose draudimo bendrovėse. Šios bendrovės dengia gydymo Lietuvoje išlaidas sudarytos draudimo sutarties sąlygomis. Neturint tokio sveikatos draudimo, už gydymą Lietuvoje reikia susimokėti patiems.

Vitkauskienė atkreipia gyventojų dėmesį: kai svetur dirbama nelegaliai, nemokami privalomieji mokesčiai, gydytis nemokamai negalima nei Lietuvoje, nei kitose valstybėse. O parvykusieji gyventi į Lietuvą, norėdami čia gauti PSDF biudžeto lėšomis apmokamas sveikatos priežiūros paslaugas, turi, pirma – tinkamai deklaruoti parvykimą, antra – pasirūpinti savo privalomuoju sveikatos draustumu Lietuvoje, trečia – pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir prie jos prisirašyti.

Išsamesnė informacija skelbiama Vilniaus TLK interneto svetainėje, taip pat teikiama tel. (8 5) 212 0000 ir 8 700 88 888 (+370 5 236 4114 – skambinant iš užsienio) arba el. paštu info@vlk.lt.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos informacija

Gintarė Rakštienė[:]