Vaida Strazda    2019-12-17

2018 metų rugsėjį užsienio įmonės Švedijoje gavo laiškus dėl jų narystės darbdavių asociacijoje Sveriges Byggindustrier pasikeitusių reikalavimų. Asociacija davė tris mėnesius laiko pakeisti juridinę savo veiklos formą į “labiau švedišką”: filialas arba švediška akcinė bendrovė. Tikslas aiškus – kad mokesčiai nusėstų Švedijoje, o ne iškeliautų iš jos. 

Kai kurie to paklausė, kai kurie – ne. Nenorėjo, nespėjo, neturėjo lėšų ar negalvojo, kad tai rimta. 2019 sausį dalis įmonių buvo išbraukti iš darbdavių asociacijos narių. Praktikoje tai reiškė užsakymų atšaukimą, nes nebėra įrodymo, jog įmonė laikosi kolektyvinės sutarties sąlygų. 

 

Darbdavių asociacijos BI opozicinę organizaciją, profsąjungą Byggnads, toks sprendimas šokiravo, niekas tam nesiruošė. Iš narių išmestos įmonės kreipėsi į Byggnads su prašymu pasirašyti kolektyvinę sutarti su jais ir staiga, profsąjunga atsimuša lyg į sieną – teisiškai tos įmonės yra “pririštos” prie BI iki 2020 balandžio 30 dienos ir pasirašyti sutarties su profsąjunga negali. 16 mėnesių įšaldytos rinkos, kai tavo paslaugų neperka, yra nelengva ir nepigi patirtis. 

 

Ar toks skubotas narystės sąlygų pakeitimas buvo legalus? Ne. 

BI tai suprato vėliau, pradėjus gilintis į teisinę kolektyvinės sutarties pusę. Deja, šaukštai po pietų ir dabar BI sėdi tyliai, tikėdamiesi, kad užsienio rangovai neturės pakankamai žinių, lėšų, laiko ar intereso perkelti klausimą į teismą ir prašyti atlyginti ekonominę žalą.

 

Po metų, 2019 gruodžio viduryje profsąjunga Byggnads kontaktuoja didžiausias Švedijos statybines įmones su grasinimu uždaryti statybvietes jei juose bus užsienio subrangovų, nemokančių mokesčių Švedijoje. 

 

Atrodytų, gali žavėtis rinkos sergėtojais, tačiau jų reikalavimas kertasi su mokesčių sistema tarp šalių ir Europos Sąjungos laisvos darbo rinkos direktyvomis. 

 

Užsienio statybinė įmonė, kuri viename projekte nebūna ilgiau kaip 6 mėnesius, komandiruojami žmonės neviršyja 183 dienų darbo Švedijoje per metus ir atvyksta su A1 forma, neturi mokestinės prievolės Švedijoje. Visi kiti, viršyję išvardytas normas, deklaruoja ir moka tas dalis, kurias privalo mokėti Švedijoje. Kalbant apie mokesčius, turi būti konkretus, tad kokius, anot Byggnads, mokesčius nuo sausio 1 dienos turi mokėti užsienio įmonės?

 

Byggnads mokesčių specifikuoti negali, kompetencijos trūkumas, bet lyg užsikirtusi plokštelė kartoja “skatt i Sverige” ir siūlo kreiptis į mokesčių inspekciją Skatteverket. Valstybinė įstaiga Skatteverket nekreipia jokio dėmesio į idėjinę organizaciją Byggnads… 

 

Eilinė skausminga karuselė užsienio rangovui.